Banki na każdej ulicy – Getin Bank

Banki na każdej ulicy – Getin Bank

Celem Getin Banku w 2012 roku jest rozbudowa sieci partnerskiej do 300 punktów.

Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, jest to możliwe, ponieważ system partnerski Getin Banku działa już cztery lata, co daje średnio 60 nowych lokalizacji każdego roku. Partnerzy poszukiwani są w miastach liczących 15-60 tys. mieszkańców.

– Potwierdzeniem skuteczności naszego modelu partnerskiego są rosnące każdego roku zyski poszczególnych placówek. Już co trzeci współpracujący z nami przedsiębiorca jest multiagentem, co oznacza, że prowadzi co najmniej dwa punkty. Poza tym niejednokrotnie partnerami zostawały osoby, które przeszły do nas z innych systemów. Jednocześnie w 2011 roku nie odszedł od nas żaden partner – twierdzi Tomasz Majewski, dyrektor departamentu dystrybucji pośredniej w Getin Banku.

Inwestycja w placówkę Getin Banku wynosi 15-30 tys. zł. Kwota ta wystarczy na zakup mebli, komputerów, sejfu, ubezpieczenia oraz zawiera w sobie jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 10 tys. zł. Uruchomienie punktu możliwe jest już 1,5 miesiąca po rozpoczęciu rozmów na ten temat. Tzw. break even, czyli przekroczenie progu rentowności, następuje nie później niż po sześciu miesiącach działalności, a najlepszym udaje się to już po miesiącu. Placówki partnerskie posiadają pełną ofertę banku, w tym lokaty, kredy ty gotówkowe i hipoteczne, produkty oszczędnościowe oraz produkty dla firm.

Partnerzy Getin Banku mogą skorzystać z usług zespołu szkoleniowego dedykowanego personelowi placówki. Szkolenia dotyczą produktów, technik sprzedaży oraz zarządzania biznesem. Centrala organizuje ponadto spotkania regionalne z partnerami oraz konkursy wspierające sprzedaż. W placówce banku, obok partnera, powinny być zatrudnione trzy osoby. Wynika to z szerokiej oferty produktowej i chęci zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi klienta.

– Od kandydatów do pracy w banku oczekujemy otwartości, dobrej komunikacji interpersonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz sprawnego przyswajania wiedzy o produktach bankowych – dodaje Tomasz Majewski.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments