Firma na kredyt cz.1

Firma na kredyt cz.1

Wpływ na otrzymanie wsparcia ma także rentowność prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena zdolności kredytowej odbywa się w bankach, funduszach pożyczkowych i instytucjach udzielających wsparcia unijnego według własnych modeli obliczeniowych i wypracowanych zasad.

Różny jest także zakres wymaganych informacji finansowych. Niektóre banki wymagają przedstawienia oświadczeń: o regularnej wypłacie wynagrodzeń dla załogi, o terminowym regulowaniu płatności w stosunku do kontrahentów oraz przedstawienia wyciągów bankowych za poprzedni i obecny rok. Jest jednak sporo wspólnych cech, na przykład potrzeba zaświadczeń – z urzędu skarbowego – o prawidłowym uregulowaniu podatku oraz z ZUS – o niezaleganiu z płatnościami. Firmy ponadto są sprawdzane w Biurach Informacji Gospodarczej, czy nie ma ich na tzw. czarnej liście dłużników. Mimo tego, główne ramy przeprowadzenia analizy i konstruowania zdolności kredytowej są określone w art. 70. prawa bankowego.

– Całościowa ocena możliwości przyznania przedsiębiorcy kredytu uwzględnia pozycję przedsiębiorstwa na właściwym dla niego rynku – twierdzi dr Remigiusz Stanek, senior asso-ciate w Kancelarii Prawnej Krawczyk i Wspólnicy, ekspert BCC ds. prawa bankowego. – Porównuje się poziom rentowności sprzedaży firmy w stosunku do średniej dochodowości uzyskiwanej przez pozostałe pod działającą konkurencję i związane z tym perspektywy rozwoju dla przedsiębiorcy ubiegającego się o kredyt.

Dodatkowo przy badaniu zdolności kredytowej firm dokonuje się oceny kompetencji zarządu firmy oraz jej struktury organizacyjnej, otoczenia prawnego, płynności finansowej i majątku potrzebnego do zabezpieczenia udzielonego finansowania.

Dobra kondycja i wypłacalność

Przedsiębiorca starający się o kredyt musi przedstawić w banku dokumenty rejestrowe, potwierdzające sposób reprezentacji oraz dane finansowe firmy, najczęściej za poprzedni rok podatkowy.

– Bank, na podstawie danych finansowych firmy oraz wyciągów bankowych, ocenia zdolność kredytową firmy – dodaje Aleksandra Chaber, menedżer ds. marketingu w departamencie zarządzania rynkiem detalicznym w ING Banku Śląskim.

Zanim jednak rozpoczniemy starania o kredyt, warto oszacować wstępnie możliwości pożyczania własnej firmy.

– W tym przypadku, oprócz rentowności, należy wziąć pod uwagę swoją wypłacalność pod kątem kredytu. Najlepiej zacząć od zbadania jaki zysk generuje przedsiębiorstwo i czy jest on wystarczający, aby terminowo obsługiwać zobowiązanie kredytowe. Prognozując przyszłe przychody należy uwzględnić sezonowość sprzedaży oraz planowane inwestycje – twierdzi Alicja Pawluk, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży, FM Bank.

Czytaj dalej: http://www.rores.pl/firma-na-kredyt-cz-2/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments