Firma na kredyt cz.2

Firma na kredyt cz.2

Podczas wyliczania zdolności kredytowej każdy bank ocenia, czy firma jest dochodowa i generuje zyski, które zapewnią spłatę rat kapitałowych i odsetkowych kredytu albo pożyczki. Wnioskodawca musi posiadać akceptowalną strukturę finansowania. Oznacza to konieczność przedstawienia księgi przychodów i rozchodów. Tak zwany ryczałt nie jest akceptowany w bankach komercyjnych. Może on być brany pod uwagę jedynie w funduszach
pożyczkowych i lokalnych bankach spółdzielczych. A to z kolei oznacza, że przyszły wierzyciel bada także, według własnych wyliczeń, potencjalną wypłacalność. Ustalany jest również aktualny poziom zadłużenia. Jeżeli jest on mały lub firma nie jest zadłużona, tym lepiej dla wnioskodawcy.

Wskaźniki finansowe powiedzą wszystko

Po wprowadzeniu danych finansowych firmy do specjalnej tabeli obliczeniowej, bank wyliczy kilka ważnych wskaźników finansowych potrzebnych do oszacowania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Najczęściej są to wskaźniki płynności finansowej oraz pokrycia obsługi długu. Jest to tylko mniejsza część skomplikowanego procesu analizy kredytowej zakończonego raportem kredytowym. Na jego podstawie podejmowana jest decyzja o udzieleniu pożyczki albo kredytu

– Istotny wpływ na posiadanie dobrej zdolności kredytowej ma niedokonywanie przez przedsiębiorcę nadmiernego wypływu środków od ogólnie przyjętych zasad wypłaty. Głównie dotyczy to wypłaty dywidend, zaliczek, itp. Pozytywny wpływ ma także brak znacznego obciążenia aktywów przedsiębiorstwa z tytułu innych kredytów, pożyczek, gwarancji. Osiąganie stabilnych zysków z działalności podstawowej jest plusem – informuje Agnieszka Mędrzecka z BGŻ.

Jest jeszcze kilka innych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, m.in. wydłużenie okresu kredytowania. Oczywiście kredyt spłacany przez 10 lub 15 lat, w porównaniu do kredytu spłacanego przez 5 lat, to więcej zapłaconych odsetek do banku, ale jednocześnie – kilka razy niższa rata kredytu. A to bezpośrednio przekłada się na wyższą zdolność kredytową.

Należy także spłacić i zamknąć wszelkiego rodzaju firmowe karty kredytowe. Nawet niewykorzystana karta kredytowa czy debet na koncie, bardzo często obniżają zdolność kredytową.

Do obliczenia zdolności kredytowej bank często przyjmuje wysokość pierwszej raty. Jeśli jest ona niższa, to twoja zdolność jest wyższa, co także należy brać pod uwagę.

Wprowadzenie bankowej rekomendacji, zgodnie z którą banki nie tylko muszą proponować kredyty w złotówkach, ale również obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, mimo iż jest on brany w walucie obcej, sprawiło, że uzyskanie kredytu walutowego jest trudniejsze. Aby go otrzymać, należy wykazać zdolność kredytową wyższą o 20 proc. niż dla kredytu złotowego.

Andrzej Okrasiński

Facebook Comments
1 comment

Artykuły użytkownika

Facebook Comments