Kiedy przysługuje adwokat z urzędu?

Kiedy przysługuje adwokat z urzędu?

Tajemnicą nie jest, że pomoc prawna nie należy do tanich. Dlatego funkcjonuje coś takiego jak „adwokat z urzędu”. Podpowiadamy komu i w jakich okolicznościach przysługuje adwokat z urzędu.

Przepisy prawne

Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do adwokata i ma przy tym prawo ubiegać się od adwokata z urzędu. O nieodpłatną lub częściowo płatną pomoc prawną, wraz ze zwolnieniem z kosztów sądowych w całości lub części, można się też starać w przypadku spraw rodzinnych i pracowniczych.

Adwokat

Adwokat

Wniosek o przyznanie adwokata z urzędu

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc adwokata z urzędu należy złożyć wniosek. Odpowiedni formularz otrzymujemy w sądzie. Do tego wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące stanu majątkowego, rodzinnego, a także dotyczącego dochodu i źródeł utrzymania. Decyzję o przyznaniu adwokata z urzędu podejmuje sąd. O adwokata z urzędu można się też starać w przypadku spraw, które na mocy ustawy są zwolnione z opłat sądowych jak np. sprawy o alimenty, o odebranie dziecka rodzicom lub opiekunom itp.

Obligatoryjna obrona

Istnieją sytuacje, kiedy sąd obligatoryjnie przyznaje adwokata z urzędu. Dotyczy to spraw karnych, w których oskarżony nie posiada obrońcy z wyboru i jednocześnie jest osobą nieletnią, niepełnosprawną lub zachodzi wątpliwość co do jego poczytalności. Obrona obligatoryjna przysługuje również osobom już pozbawionym wolności. Adwokata z urzędu otrzymują także żołnierze w postępowaniach przed sądem wojskowym. Ustanowienie obrońcy jest też zasadne w przypadku nieobecności oskarżonego, gdy sąd postanawia prowadzić proces bez jego obecności na rozprawie.

Prowadząc spór w sądzie i nie mogąc sobie pozwolić na opłacenie usług prawnika jakie oferuje kancelaria adwokacka Zabrze, zawsze warto starać się o przyznanie adwokata z rzędu. Warto wiedzieć, że chociażby w procesie karnym oskarżony może mieć nawet trzech obrońców w jednym procesie! Dlatego warto korzystać z różnych dostępnych możliwości.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments