Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mówiąc o planowaniu przestrzennym w gminie mamy do czynienia z dwoma aktami, jakie poświęcone są jego regulacji. Po pierwsze jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, po drugie poprzedzające jego wydanie studium zagospodarowania przestrzennego.

 Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma formę graficzną. Jest to nic innego jak mapa sporządzana na podstawie pomiarów geodezyjnych określająca to, w jaki sposób będą wyglądały dane miejsca w przyszłości. Jak zatem można zauważyć także na tym przykładzie geodezja jest obecna w niemalże każdym etapie budowy. Nie chodzi tu oczywiście o szczegółowe projekty budynków a jedynie pewien zakres związany z ich umiejscowieniem.

Drugą część omawianego dokumentu stanowi natomiast część tekstowa. To właśnie w niej jasno zostają określone informacje na temat polityki przestrzennej gminy. Część tekstowa posiada bardziej szczegółowe dane, jakie mogą dotyczyć chociażby maksymalnej wysokości danych budynków czy nawet kolorze elewacji zewnętrznej.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments