Polak rynkom nie ufa cz.4

Polak rynkom nie ufa cz.4

Nieruchomości – to jest to

Reforma z 1999 roku oparła system emerytalny na trzech filarach – Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszach Emerytalnych, które inwestują nasze pieniądze na rynkach finansowych oraz tzw. trzecim filarze, czyli wszelkim indywidualnym inwestycjom, które na stare lata mają przynieść Polakom więcej pieniędzy. To od nas zależy, czy za trzeci filar posłuży nam wynajem mieszkania, sprzedaż dzieł sztuki, gra na giełdzie czy wkład w fundusze inwestycyjne. Najważniejsze to mieć świadomość, że bez niego emerytura sięgnie średnio niecałych 2/3 naszej ostatniej pensji. A jeśli tyle właśnie pochłaniały nasze rachunki?

Zdaniem Piotra Szczepiórkowskiego z Avivy, Polacy mają do dyspozycji niezbędne informacje, ale barierą jest niski poziom świadomości. Coś w tym jest, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się sondażowi Instytutu Homo Homini, przeprowadzonemu w ubiegłym roku na zlecenie Deutsche Bank PBC. Respondentów poproszono, aby wskazali ich zdaniem najbardziej zyskowną formę inwestowania pieniędzy. Wśród osób o wykształceniu podstawowym tylko 1 na 100 osób wskazała fundusze inwestycyjne. W grupie ankietowanych z wyższym wykształceniem odsetek ten sięgnął 7,3 proc. W sumie fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje i waluty wskazało 15 proc. respondentów. Nieufność do rynków finansowych widać jak na dłoni. Za to ponad połowa badanych wolne środki najchętniej lokowałaby w nieruchomościach i dziełach sztuki.

Spis treści

Cz.1 – http://www.rores.pl/polak-rynkom-nie-ufa-cz-1/
Cz.2 – http://www.rores.pl/polak-rynkom-nie-ufa-cz-2/
Cz.3 – http://www.rores.pl/polak-rynkom-nie-ufa-cz-3/
Cz.4 – http://www.rores.pl/polak-rynkom-nie-ufa-cz-4/
Cz.5 – http://www.rores.pl/polak-rynkom-nie-ufa-cz-5/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments