• Firma na kredyt cz.1

  Firma na kredyt cz.10

  Wpływ na otrzymanie wsparcia ma także rentowność prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena zdolności kredytowej odbywa się w bankach, funduszach pożyczkowych i instytucjach udzielających wsparcia unijnego według własnych modeli obliczeniowych i wypracowanych zasad. Różny jest także zakres wymaganych informacji finansowych. Niektóre banki wymagają przedstawienia oświadczeń: o regularnej wypłacie wynagrodzeń dla załogi, o terminowym regulowaniu płatności w stosunku

  READ MORE
 • Firma na kredyt cz.2

  Firma na kredyt cz.21

  Podczas wyliczania zdolności kredytowej każdy bank ocenia, czy firma jest dochodowa i generuje zyski, które zapewnią spłatę rat kapitałowych i odsetkowych kredytu albo pożyczki. Wnioskodawca musi posiadać akceptowalną strukturę finansowania. Oznacza to konieczność przedstawienia księgi przychodów i rozchodów. Tak zwany ryczałt nie jest akceptowany w bankach komercyjnych. Może on być brany pod uwagę jedynie w

  READ MORE