• Znak pod ochroną

    Znak pod ochroną0

    Nie każdy znak towarowy można zarejestrować. Ochronę uzyskają oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej. Oznaczenia te muszą mieć też zdolność odróżniającą. To ogół charakterystycznych cech, które pozwalają odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Aby rejestracja znaku zakończyła się sukcesem, cechy charakterystyczne danego oznaczenia muszą być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Odmowa rejestracji Franczyzodawca,

    READ MORE